Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

НИЕ, ОСНОВАТЕЛИТЕ НА БТТ ИМАМЕ ИНТЕРЕСНИ И ВЪЛНУВАЩИ ИДЕИ, КОИТО ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ЗА ВАС.

зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.