За нас

„Български Телеком и Телевизия“ АД е основано през 2010 г. Дружеството покрива над 40 населени места в които има достъп за предоставяне на услуги за до 1 000 000 домакинства. В него са обединени 11 водещи компании на пазара за телекомуникации. В портфолиото им са доставката на високоскоростен кабелен Интернет, цифрова кабелна телевизия, телефония, Wi Fi Интернет. За корпоративни клиенти, дружеството предоставя интегрирани решения между които: VPN, MAN, web hosting и др.
Обединението си е поставило цел за изграждане на един стандарт спрямо предоставяните услуги.


зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.