Прессъобщения

ОТВОРЕНО ПИСМО

 18.09.2014

             От няколко дни група лица ителевизия „СКАТ” водят негативна кампания срещу „Диана Кабел ТВ” ООД, гр. Ямбол. Използвайки влиянието и трибуната на телевизия „СКАТ“, се опитват да създадат негативен образ в обществото на собствениците и служителите на „Диана Кабел ТВ“, с цел разрешаване на чисто търговски спор.

            С оглед на горното ние от клъстер „Български телеком и телевизия“, организация, обединяваща тринадесет алтернативни телекомуникационни оператора, категорично заявяваме, че заставаме зад „Диана Кабел ТВ“ и осъждаме опитите за натиск от страна на телевизия „СКАТ“.

            Отправяме призив към ръководството на телевизия „СКАТ“ да седне на масата за преговори за разрешаване на проблема по цивилизован начин и следвайки законовите процедури.

 Съвет на директорите


зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.