MyComp_logo
БСК търси изпълнител за извършване на верификация за съответствие на MyCompetence (ИСОК) – срок: 05.09.2014 г. - 15.08.2014

Прегледът на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence (ИСОК) с цел верификация на функционалното съответствие на системата с изискванията на заданието за проектиране и изграждане е част от дейностите по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Дейността трябва да […]

Прочети още
anketa09
АНКЕТА! Питаме Ви: „Професионалната подготовка – в синхрон или не с реалните работни места?“ -

Уважаеми работодатели, Обръщаме се към Вас с молба да се включите в анкетно проучване, организирано от Българската стопанска камара и агенция „Медиана”. Въпросите в анкетата са насочени към работодателите и проучват мнението им за качеството на работната сила, за потребностите от компетенции на работната сила за степента на съответствие/несъответствие между професионалната подготовка и изискванията на […]

Прочети още
- EU_parliament
ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ -

организатор: ЕП място: Страсбург 31.08.2014     СЕДМИЧНА ПРОГРАМА (вкл. други събития освен пленарните заседания) ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ   15-18 септември 2014 г. 25.08.-31.08.2014 г.   18.08.-24.08.2014 г.   11.08.-17.08.2014 г.   04.08.-10.08.2014 г.   28.07.-03.08.2014 г.   21.07.-27.07.2014 г.   14.07.-20.07.2014 г. 14-17 юли 2014 г. 07.07.-13.07.2014 г.   30.06.-06.07.2014 г. 1-3 юли 2014 г. […]

Прочети още
az-moga-poveche2
Безплатни курсове по английски език, маркетинг, счетоводство и др. по схема „Аз мога повече“ -

организатор: БСК място: София 1000, Алабин 16-20, БСК 01.09.2014 – 31.12.2015 Центърът за професионално обучение към БСК Ви уведомява, че срокът за провеждане на обучения по схемата „Аз мога повече” е удължен до 31 август 2015 г. Чрез ваучерите за безплатно обучение Вие можете да завършите курс по английски език безплатно. Напомняме Ви, че няма нов прием […]

Прочети още
schetovoditel
Квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител” - 21.01.2014

организатор: БСК място: София 1000, Алабин 16-20, БСК 01.09.2014 – 16.09.2014 Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара започва квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител” на 16 септември 2014 година. Обучението е с продължителност от 960 часа и ще се проведе в дистанционна (електронна платформа), вечерна (два пъти седмично от 18.30 до 21.00 часа) […]

Прочети ощезъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.