Контакти

btt_img_contactВръзки с обществеността

Телефон: +359 (2) 987-6543 (вътр. 9)
Мобилен: +359 (88) 202-4305
Факс: +359 (2) 981-8131
E-mail: pr@btt.bg

 

Медии

Телефон: +359 (2) 987-6543 (вътр. 9)
Мобилен: +359 (88) 202-4305
Факс: +359 (2) 981-8131
E-mail: press@btt.bg

 

Инвеститори

Телефон: +359 (2) 987-6543 (вътр. 9)
Мобилен: +359 (89) 789-9544
Факс: +359 (2) 981-8131
E-mail: invest@btt.bg
зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.